Ula Havn
Ula havn

I Ula finner du egne gjestebrygger for småbåter.
Isbryter
Isbryter i Ula

Vinteren 2010/2011 var svært kald, og fiskerne i Ula trengte assistanse fra kystverket.
Nyheter

Renovering av Sterset (Slippen)

Som kjent har Ula Vel søkt Norsk Kulturminne fond om støtte til total renovering av Sterset. (Slippområdet.) Vi søkte om kr. 400.000,-.

Fredag 20. juni kom svaret og vi har fått tildelt opp til hele kr. 290.000,-. Betingelsene er oppstart innen 01.09.2014 og at det står ferdig senest 30.06.2015, så derfor er det ikke all verdens tid. Imidlertid vil Styret at alle medlemmene med interesse for Sterset deltar med gode ideer om utforming, belysning, krakker og alle andre ting som kan være med å forskjønne området.

 


Årsmøtet for 2014 er avholdt

Ula vel avholdt årsmøte den 25. februar 2014 og her ble Merete Døvle og Randi Kløverød utnevnt til æresmedlemmer av foreningen. Begge for sin store innsatts gjennom veldig mange år i foreningen til beste for foreningen og Ula.

Alle regnskaper og budsjetter ble godkjent og alle tok gjenvalg med unntak av sekretær, ny sekretær ble valgt og møte foregikk i hyggelige omgivelser i galleriet Tin og Rolf i Ula. Møtet ble avsluttet med snitter og kaffe.

- Henry Jacoby


Nytt program for 2013 er klart

Programmet for 2013 ligger nå tilgjenglig her på våre nettsider. Det er også trykket opp flyere. Som vanlig er det også satt et par forelpige datoer for begynnelsen av neste år.


Programmet for 2012 er satt | Torsdag - 07.06.2012

Årest program er nå spikret og vi kan love dere nok et år med hyggelige samlinger. I forbindelse med Ula Vel- og båthavnforening sitt 75-års lag, har vi også satt av et eget program for anledningen.


Nye nettsider for Ula Vel- og båthavnforening | Torsdag - 07.06.2012

Vi har oppdatert våre nettsider slik at du som besøkende lettere skal få tak i informasjon om Ula og det som skjer i vårt lille tettsted.

Her vil du finne praktisk informasjon om tilkomst, overnatting og historie. Det vil også bli publisert dagsaktuelle ting.